การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) ราบรื่น

เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) ราบรื่น
เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) ราบรื่น ประชาชนร่วมใช้สิทธิการมีส่วนร่วมอย่างคับคั่ง

​ทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็นหลากหลายมุมมองในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า
วังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) กว่า 526 คน ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวล ทั้งหมด บริษัท ซีคอท จำกัด
จะนำไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอท จำกัด) กล่าวขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีรับฟัง และแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมทั้งสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 526 คน และมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 7 คน
สำหรับความคิดเห็นของประชาชนที่ร่วมนำเสนอในเวที ส่วนใหญ่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลต่อการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง รวมถึงน้ำที่โรงไฟฟ้านำไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือน้ำที่ปล่อยออกสู่ชุมชน การควบคุมปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ชัดเจน นอกจากนี้ อยากให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาจัดทำพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนำมาต่อยอดสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อยากให้ กฟผ. พาผู้นำชุมชนไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อต่อยอดสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ กฟผ. อีกด้วย
​ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจและ
เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ในทุกข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กฟผ. มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นมิตร ชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
​สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2) มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดประมาณ 1,470
เมกะวัตต์ โดยจะก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าวังน้อยในปัจจุบัน เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ ซึ่งเดินเครื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี และจะถูกปลดออกจากระบบเนื่องจากหมดอายุการใช้งานในปี 2562 โดยโครงการนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงรอง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าใหม่จะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลดลง เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงตอนบน
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย : นายสานิตย์ กุศลไพศาล ที่อยู่ 32 หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 02-436-8747 ต่อ 2040, 2041 (ช่วงเวลาทำการ) โทรสาร 02-436-8749 อีเมล์ : sanit.k@egat.co.th และ บริษัท ซีคอท จำกัด : นางสาวจันทิมา ยะนิล ที่อยู่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02-959-3600 ต่อ 412, 418 โทรสาร 02-959-3535 อีเมล์ : eedmail@secot.co.th จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

เปิด: 194 ครั้ง
ความคิดเห็น
ข้อความการแสดง "ความคิดเห็น" ที่ท่านได้อ่านบนเว็บไซต์แห่งนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน ผู้ดูแลเว็บไซด์ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ที่ได้ปรากฎขึ้นบนเว็บไซต์แห่งนี้ ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@insanpost.com เพื่อที่ทางเราจะได้ดำเนินการทันที
ไม่มีความคิดเห็น
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
จากคุณ:
ความคิดเห็น:
รหัสส่งข้อมูล:
ลงโฆษณาตรงนี้ สนใจติดต่อ โทรฯ : 089-6524002
อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

ประกาศผลฯ